Tag: Media Kit

Media-Kit-a-ewda

Media Kit là gì?

Một trong những đề xuất của tôi lúc đó là tạo Media Kit của riêng bạn trước khi tìm nhà tài trợ. Nhưng một...