Tag: Top down

Top-Down-a-ewda

Top Down Là Gì?

Trong quá trình học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, vai trò của nghe là đặc biệt quan trọng, bởi vì quá trình...