Tổng Hợp

Vốn Nhà Nước Ngoài Ngân Sách Là Gì?

Vốn Ngân sách Nhà nước là gì? Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì? Tất cả sẽ có lời giải đáp qua bài viết sau đây.

Von-nha-nuoc-ngoai-ngan-sach-la-gi-a-ewda1

Vốn Ngân sách Nhà nước là gì? Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì?

Von-nha-nuoc-ngoai-ngan-sach-la-gi-a-ewda

Luật Đấu thầu 2013, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP quy định về vốn ngân sách nhà nước (NSNN), vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác như sau:

Theo quy định tại Điều 44 (4) Luật Đấu thầu năm 2013, vốn nhà nước được quy định như sau: “Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái nhà nước, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ ; quỹ phi thương mại của quỹ phát triển hoạt động; quỹ tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; quỹ cho vay có bảo đảm bằng tài sản nhà nước; quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất “.

Xem thêm: Callback Là Gì?

Ngân sách quốc gia là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một thời kỳ nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngân sách nhà nước.

Theo quy định tại Điều 2, Điều 14 Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP, vốn nhà nước ngoài ngân sách quy định: “Vốn nhà nước ngoài ngân sách là vốn nhà nước do pháp luật quy định, nhưng không bao gồm vốn ngân sách nhà nước. Chính quyền”.

Trên đây là một số thông tin về Vốn Ngân sách Nhà nước là gì? Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì? Hy vọng bài viết đã mang lại cho bạn đọc các kiến thức hữu ích.

Hãy thường xuyên truy cập website Eurowindow Đông Anh của chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin hữu ích nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button